Chodzieski Budżet Obywatelski 2023

Zasady Chodzieskiego Budżetu Obywatelskiego 2023

Podstawą prawną regulującą zasady Chodzieskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 jest UCHWAŁA NR LX/451/2023 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie Chodzieskiego Budżetu Obywatelskiego. Do pobrania TUTAJ

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje o tegorocznej edycji Chodzieskiego Budżetu Obywatelskiego.

W dniach od 17 kwietnia do 17 maja 2023 r. zgłoś swój pomysł na zmianę przestrzeni publicznej Chodzieży lub na przedsięwzięcie nieinwestycyjne np. koncert, wystawę czy edukację w różnych dziedzinach. Wartość wybranego projektu nie powinna przekraczać w przypadku projektów miękkich 10 tys. zł, zaś w przypadku projektów inwestycyjnych 221 tys. zł.

ZASADY SKŁADANIA PROJEKTÓW W CHODZIESKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Zaproponowane projekty powinny być:

 • ogólnodostępne – czyli służące ogółowi mieszkańców,
 • wykonalne technicznie,
 • zlokalizowane na terenach miejskich – o tym czy wybrany przez Ciebie teren należy do miasta możesz dowiedzieć się kontaktując się z Urzędem Miejskim
 • zgłoszone przez mieszkańca Chodzieży,
 • zgodne z zasadami współżycia społecznego,
 • zgodne z prawem – czyli przestrzegające zasady określone uchwałą ws. Chodzieskiego Budżetu Obywatelskiego i innymi ogólnymi i szczegółowymi przepisami dot. funkcjonowania samorządu,
 • zgodne z planami i strategiami lub innymi programami przyjętymi przez Radę Miejską w Chodzieży.

Jeśli zgłaszasz projekt – jesteś jego Liderem! Jeśli pojawi się konieczność korekty lub uzupełnienia Twojego zgłoszenia to na etapie oceny projektu odezwie się do Ciebie uprawniony pracownik Urzędu. Podaj zatem prawidłowe dane kontaktowe.

Jak zgłosić projekt? To 4 proste kroki:

 • wyobraź sobie zmianę w Chodzieży lub Twojej najbliższej okolicy – projekt może dotyczyć tylko Twojego osiedla lub być skierowany do szerszej grupy mieszkańców. Możesz zgłosić jeden lub kilka projektów.
 • porozmawiaj o zmianie z sąsiadami, rodziną – pozbieraj 10 podpisów mieszkańców Chodzieży, którzy popierają Twój pomysł (zbierz podpisy do każdego pomysłu na liście poparcia załączonej w zakładce „DO POBRANIA”)
 • wejdź w zakładkę „ZGŁOŚ PROJEKT” i zobacz, jakie informacje związane z Twoim pomysłem należy przygotować i przestrzegaj zasad Chodzieskiego Budżetu Obywatelskiego. Jednym z ważniejszych etapów przygotowywania zgłoszenia jest sporządzenie kosztorysu
 • opisz projekt wg wytycznych zwartych w zgłoszeniu i wyślij go przez internet (nie zapomnij dołączyć listy poparcia!)

Po ocenie zaproponowanych projektów i ich upublicznieniu nastąpi głosowanie wśród mieszkańców Chodzieży, które w harmonogramie zaplanowane jest na czas od 18 czerwca do 18 lipca 2023 r. Dlatego pamiętaj o promocji swojego pomysłu wśród sąsiadów, znajomych i rodziny – od tego będzie zależał wynik głosowania na projekty w budżecie obywatelskim, które spełniły warunki zgłoszenia.